Edoart, alles over kunst!

LEES MEER OVER FOTOGRAFIE

Een foto is een momentopname. Juist doordat foto’s een momentopname zijn, kan er een heel verhaal achter schuilgaan.

LEES MEER OVER MUSEA

Musea zijn instituten die we allemaal wel kennen. Velen komen er vaak, maar nog veel meer mensen komen niet of nauwelijks in musea.

WEERSPIEGELING VAN DE MAATSCHAPPIJ

Kunst is een weerspiegeling van de maatschappij. Elke vorm van kunst is iets dat van diep uit de mensen komt. Daarom is het ook zo interessant om na te gaan waarom we iets kunst vinden. Een bekende uitspraak van veel mensen als ze vooral naar wat meer abstracte kunstwerken kijken, is: ‘dat kan mijn neefje van drie nog wel maken’. Dat is misschien waar, maar dan zou het geen kunst zijn. Het komt dan immers niet van diep; er zit geen filosofie achter. Maar soms kan het ontbreken van een achterliggende gedachte juist weer de filosofie achter een kunst werk invullen. In ieder geval geeft dat dus wel aan wat het mooie aspect van kunst is.

WAT IS KUNST?

Een logische volgende vraag is dan deze: wat is nu eigenlijk kunst? Wie bepaalt dat? Eigenlijk helemaal niemand, natuurlijk. Wat door veel mensen als kunst wordt bestempeld, wordt daarmee kunst. Maar is iets wat door slechts weinig mensen gewaardeerd wordt geen kunst? Niet per se; ook dat kan immers kunst zijn. Het wordt dan interessant om te zien waarom er juist een kleine groep mensen is die iets mooi vinden, terwijl veel mensen er blijkbaar weinig memorabels aan vinden.

WELKE VORMEN VAN KUNST ZIJN ER?

Elke menselijke uiting kan kunst zijn. We kunnen praten, en beschouwen dan ook gedichten als kunst. We kunnen zingen, en beschouwen dan ook liederen en opera’s als kunst. We kunnen met onze handen van alles doen, en rekenen daarom tekeningen tot de kunst, net als schilderijen, muziek, films, en ga zo maar door… Kunst kan dus eigenlijk alles zijn en dat is juist het mooie eraan: je kunt er je eigen invulling aan geven. Kunst hoeft ook helemaal niet per se een diepere betekenis te hebben. Als een muziekstuk je diep raakt en je emotioneert, dan is dat vaak al het geval zonder dat je weet waar het uit bestaat.