Fotografie

KAN FOTOGRAFIE KUNST ZIJN?

Musea zijn instituten die we allemaal wel kennen. Velen komen er vaak, maar nog veel meer mensen komen niet of nauwelijks in musea.

We kunnen musea grofweg in twee categorieën verdelen. Enerzijds heb je de meer praktische, de tastbare musea. Deze musea richten zich op gebeurtenissen, op voorwerpen – al dan niet door mensen gemaakt – die zo uit het dagelijks leven zouden kunnen komen, van nu of van soms duizenden jaren geleden. Aan de andere kant zijn er de meer abstracte musea, met abstracte kunst. Kunst waar je zelf een invulling aan moet geven.

FOTO’S LEGGEN GEVOEL IN HET MOMENT

Het is verleidelijk om altijd dingen te doen die je leuk vindt, om te kiezen voor datgene wat veilig en vertrouwd is. Dat geldt min of meer ook voor musea. Mensen gaan graag naar een museum in een genre waarin ze vaker musea bezoeken. Maar dat is juist zo jammer. Door je open te stellen voor een compleet ander aspect van de kunst, kun je veel meer halen uit de kunst die je tegenkomt. Je wordt steeds meer ervaren en gaat daardoor steeds meer genieten van alles wat je ziet.

Dat is niet alleen met kunst zo; als je voor het eerst een goede wijn, koffie of whisky drinkt dan geniet je daar nauwelijks van – als je er überhaupt al van kunt genieten.

NIET ALLEEN BEWEGING MAAKT FOTO’S MOOI

Dat gevoel in het moment leggen hoeft niet louter te gebeuren door beweging of de illusie daarvan, maar kan juist ook door heel rustige zaken, of door een goede bewerking van een foto. Zoals met alle kunst geldt ook voor foto’s: er is eigenlijk geen harde definitie te geven van wanneer een foto kunst is. Het mooie is juist om ombekommerd van foto’s te kunnen genieten.