Kleding

KLEDING: DE KUNST VAN DE GEWONE MENS

Kleding kan heel artistiek en kunstzinnig zijn. Een kledingstuk kan met veel overpeinzingen, zweet en moeite ontworpen zijn. Maar een kledingstuk kan ook gewoon met drie ouden lappen stof in elkaar zijn gezet. Beide varianten kunnen kunst zijn.

DE KUNST VAN HET MAKEN VAN KLEDING

Het maken van kleding is een vak apart, maar dat maakt het natuurlijk nog geen kunst. Het kunstzinnige van kleding is dat het eigenlijk perfect de ontwikkeling van een maatschappij laat zien. Bijna elke vorm van kunst is een weerspiegeling van het dagelijkse leven uit dezelfde tijd, maar bij kleding is dat misschien nog veel meer het geval. Door naar de kleding te kijken, kun je vaak heel veel zeggen over individuele personen. Dat, terwijl veel andere kunstvormen vaak niet zozeer iets zeggen over individuele personen, maar vaak veel meer over de maatschappij in haar geheel.

GESCHIEDENIS IN DE KLEDINGKUNST

De kledingkunst is dan ook perfect om weg te dromen in de geschiedenis. Wanneer je oude kostuums ziet, zie je als het ware de personen die het ooit hebben gedragen. Je ziet hoe groot ze waren, wat de lichaamsbouw was, of en hoe de kleren gesleten zijn, welke details er in zitten, en ga zo maar door. Kleding is daarmee eigenlijk heel intiem: het zegt heel veel over de persoon die het gedragen heeft.

Als we ons meer willen verdiepen in de individuele persoon uit de geschiedenis, is het goed om verder in de kunst van de kleding te stappen. Je komt er op gedachten en ideeën die je anders niet snel tot je genomen zou hebben.

Bovendien is de kledingkunst schitterend om te zien en om bij weg te dromen. Je ziet zo alle vervlogen tijden weer voor je en probeert je er een voorstelling van te maken. Heerlijk wegdromen in je eigen gedachten.